Fundusze Europejskie

  • Tytuł projektu: SOLIDELE – wzmacniacze napędzane matematyką
     
  • Nazwa beneficjenta: SOLIDELE Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 1 235 005,65 zł
  • Wkład Funduszu Europejskiego: 955 602,00 zł
  • Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek wzmacniaczy audio o wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku i innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie ochrony głośników przed uszkodzeniem.
  • Efekty projektu: W wyniku realizacji projektu opracowano konstrukcję, wdrożono do produkcji oraz wprowadzono na rynek urządzenia Solidele IA501 "Home" i Solidele IA901 "Performance" - charakteryzujące się zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami w zakresie ochrony przed uszkodzeniem wzmacniacza i podłączonych głośników, wyjątkową trwałością, unikalnymi w skali świata rozwiązaniami w obszarze cyfrowego przetwarzania sygnałów.