Ultraniskoszumne wzmacniacze pomiarowe:

  • wzmacniacze napięciowe,
  • wzmacniacze transimpedancyjne,
  • wzmacniacze szerokopasmowe,
  • wzmacniacze różnicowe i kros-korelacyjne,
  • wzmacniacze pracujące w temperaturach kriogenicznych,
  • wzmacniacze o niskiej emisji mocy cieplnej do stosowania w komorze kriostatu.

Specjalizowane systemy pomiarowe:

  • filtry antyaliasingowe i przetworniki ADC specjalnego przeznaczenia,
  • oprogramowanie sterujące systemem pomiarowym w środowisku LabVIEW,
  • algorytmy przetwarzania sygnałowego wbudowane w kontrolery DSP.

Contact us

Are you interested in our offer? Are you interested in establishing a business relationship? Contact us!

Ask for the product

Do you want additional information? Contact us! We are happy to answer your questions.